mert mi, svédek ezt úgy mondjuk, hogy…

A mondat, amitôl három év után is kiver a víz.
Külföldön élôként biztosan találkoztatok már a Korrektorokkal, akik tök mindegy mit és hogyan mondasz, biztos találnak benne kivetni, illetve kijavítanivalót.
(Ha nem találkoztatok velük, akkor commentbe igazán megírhatnátok, hogy hol éltek. Hadd irigykedjek 🙂 )

A svéd udvarias, kedves, rendes, szeretni való nép, akik szeretik ÈS ápolják az anyanyelvüket: megóvják ôt a sok idegen eredetû szótól, mûsorokat készítenek a különféle dialektusokról,szóhasználtról, etimológiáról, sikknek tartják a nyelvhelyességrôl szóló, akár mindennapos eszmecserét, listába szedik minden évben a nyelvbe beáramló új szavakat, kifejezéseket, és éves szinten igyekeznek kiadni egy, az aktuális nyelvi szókészletet tükrözô, összefoglaló szótárféleséget (köszönjünk neked Svéd Akadémiai Szószedet, hogy létezel).

A mindennapok embere kedves veled, nem anyanyelvûvel. Ha látja rajtad, hogy izzadsz a nyelvvel, akkor szívesen és nagylelkûen átvált angolra, hogy ne legyél bajba (így megakadályozván hogy az iskolapadon kívül találkozz élô, beszélt svéd nyelvvel), elôfordul, hogy kérdésekkel és nagy adag türelemmel rávezet, hogy mit is akarsz kérdezni, mondani, vagy pedagógikus (és számomra némi kioktató) nagylelkûséggel elmagyarázza, hogy som vi svenskar säger (ahogy mi, svédek ezt mondjuk / mondani szoktuk) és akkor jön a kerek kifejezés, svédekhez képest barokkos körmondatokba ágyazva, amit nyílván csak akkor ismersz, ha minimum harmad generációs, vagy 20 éve itt élô, netalán ôslakos nyelvhasználó vagy.

ha egy szóval szeretném jellemezni a svéd nemzeti nyelvészeti attitûdöt

Zsibbadok ettôl, komolyan.

Add fel, ne akard, hogy a királyi svédet beszéljem, mert valószínûleg x-edik nyelvként nem leszek anyanyelvi szintû sem kiejtésben, sem szóforgatásban. Ha más nép eléldegél azzal, hogy az országban élô nem ôshonos lakosok nem folyékonyan beszélik a baszkot/kantonit/üzbéget/magyart/oroszt/franciát és más egyéb nyelvet, akkor te miért hiszed azt, hogy ha azzal lövöldözöl, hogy ti svédek ezt vagy azt hogy mondjátok, akkor azt egy idô után én is pontosan ugyanúgy fogom mondani? Valószínûleg nem fogok anyanyelvi svédként beszélni, bárhogy is fáradtok – és ez nem azért van, mert ti nem tanítjátok az anyanyelveteket elég jól az iskolában, vagy mert én, a diák nem igyekszem eléggé, hogy elsajátítsam az y – u, az o – u és a ä – e közötti kiejtésbeni különbségeket (hogy csak a kedvenc magánhangzópárjaimat említsem). Máshogy van berendezve a szám, más hangokra áll a fülem, és nem tanulok olyan gyorsan, mint ahogy a hat – hétéves forma kisfiad teszi azt az általánosba sajnos.

Szóval kedves Korrektor, próbálj beletörôdni a ténybe, hogy nagy igyekezettel, és lendülettel, és lelkesedéssel beszélek svédül – de nem tökéletesen. Sôt, megnyugtatlak, amikor már a tökély szintjén forgatom majd az anyanyelvedet 76 éves koromban, akkor sem fogok SZÀMODRA tökéletesen svédül beszélni.

Igyekszem majd ezt a gondolatsort egyfajta zen-mantraként a fejembe tartani és mormolni amikor legközelebb lopva rámtámadnak majd a Korrektorok és elmagyarázzák, hogy ôk, svédek, mit hogy mondanak – HELYESEN…

Advertisements

4 thoughts on “mert mi, svédek ezt úgy mondjuk, hogy…

    • Gondoltam hogy megrom angolul, de erre a mondatra mindig a magyar dh ugrik el bellem 🙂 Svdl nem rok a blogba, mert a vgn mg kzrhely trgyv vlnk 😀

  1. Ha egy szó a-t meg ä-t tartalmaz, egyszerre, (oder egy a betűs szót ä betűs szó követ) akkor simán összeakad a nyelvem, és senki sem dícséri a kiejtésem ….
    *nem vagy egyedül darling*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s